Cụm thi đua LĐLĐ Bắc Trung bộ: Nâng cao chất lượng công tác nữ công

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang hỏi thăm đời sống của người lao động ở một doanh nghiệp may mặc tại tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Hưng Thơ
Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang hỏi thăm đời sống của người lao động ở một doanh nghiệp may mặc tại tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Hưng Thơ
Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang hỏi thăm đời sống của người lao động ở một doanh nghiệp may mặc tại tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Hưng Thơ
Lên top