Cụm thi đua cụm 12 LĐLĐ tỉnh khu vực ĐBSCL ký kết giao ước thi đua

Nắm tay cùng giao ước thi đua hoàn thành nhiệm vụ năm 2020 (ảnh Nhật Hồ)
Nắm tay cùng giao ước thi đua hoàn thành nhiệm vụ năm 2020 (ảnh Nhật Hồ)
Nắm tay cùng giao ước thi đua hoàn thành nhiệm vụ năm 2020 (ảnh Nhật Hồ)
Lên top