Cụm thi đua 9 LĐLĐ tỉnh Đồng bằng sông Hồng ký phối hợp với Báo Lao Động

Lãnh đạo 9 LĐLĐ tỉnh khu vực đồng bằng sông Hồng và Báo Lao Động ký chương trình phối hợp. Ảnh: Bảo Hân.
Lãnh đạo 9 LĐLĐ tỉnh khu vực đồng bằng sông Hồng và Báo Lao Động ký chương trình phối hợp. Ảnh: Bảo Hân.
Lãnh đạo 9 LĐLĐ tỉnh khu vực đồng bằng sông Hồng và Báo Lao Động ký chương trình phối hợp. Ảnh: Bảo Hân.
Lên top