Cửa hàng Công đoàn - một việc làm nhiều hiệu quả

Cửa hàng CĐ của CĐCS Cty CP XNK Sa Giang (Đồng Tháp).Ảnh: LỤC TÙNG
Cửa hàng CĐ của CĐCS Cty CP XNK Sa Giang (Đồng Tháp).Ảnh: LỤC TÙNG
Cửa hàng CĐ của CĐCS Cty CP XNK Sa Giang (Đồng Tháp).Ảnh: LỤC TÙNG
Lên top