Cửa hàng Công đoàn bán giá gốc cho đoàn viên, người lao động

Công nhân đang mua hàng tại cửa hàng CĐ của CĐCS Cty Cổ phần May xuất khẩu Hà Phong. Ảnh: Q.CHI
Công nhân đang mua hàng tại cửa hàng CĐ của CĐCS Cty Cổ phần May xuất khẩu Hà Phong. Ảnh: Q.CHI
Công nhân đang mua hàng tại cửa hàng CĐ của CĐCS Cty Cổ phần May xuất khẩu Hà Phong. Ảnh: Q.CHI
Lên top