Cử tri công nhân mong muốn đại biểu quan tâm đến tiền lương, nhà ở cho người lao động

Cử tri mong muốn đại biểu quan tâm đến đời sống công nhân lao động. Ảnh: Hà Anh Chiến
Cử tri mong muốn đại biểu quan tâm đến đời sống công nhân lao động. Ảnh: Hà Anh Chiến
Cử tri mong muốn đại biểu quan tâm đến đời sống công nhân lao động. Ảnh: Hà Anh Chiến
Lên top