Cụ thể hóa vai trò của tổ chức công đoàn

Công nhân Công ty Prime Tiền Phong với bữa ăn ca đầy đủ dưỡng chất. Ảnh: HẢI NGUYỄN
Công nhân Công ty Prime Tiền Phong với bữa ăn ca đầy đủ dưỡng chất. Ảnh: HẢI NGUYỄN
Công nhân Công ty Prime Tiền Phong với bữa ăn ca đầy đủ dưỡng chất. Ảnh: HẢI NGUYỄN
Lên top