Cứ 10 người lao động thì có tới 7 thuộc nhóm các đơn vị kinh doanh nhỏ

Lên top