Cty TNHH Vienergy: Công nhân đi làm trở lại sau hai ngày nghỉ việc tập thể đòi quyền lợi

Trong hai ngày 11 và 12.1 hàng trăm công nhân tại Cty TNHH Vienergy đã đồng loạt nghỉ việc tập thể để đòi quyền lợi. Ảnh: NT
Trong hai ngày 11 và 12.1 hàng trăm công nhân tại Cty TNHH Vienergy đã đồng loạt nghỉ việc tập thể để đòi quyền lợi. Ảnh: NT
Trong hai ngày 11 và 12.1 hàng trăm công nhân tại Cty TNHH Vienergy đã đồng loạt nghỉ việc tập thể để đòi quyền lợi. Ảnh: NT
Lên top