Bắc Giang:

Cty TNHH TY&CO cho thôi việc Chủ tịch Công đoàn cơ sở "bằng miệng"