Cty TNHH thương mại và dịch vụ Hoàn Mỹ (Quảng Trị): Hàng loạt vi phạm về Luật Lao động