Cty TNHH Nissey Việt Nam – KCX Tân Thuận, TPHCM: Vụ ngừng việc của hàng ngàn công nhân có thể còn kéo dài