Cty TNHH MTV cấp thoát nước và công trình đô thị Cà Mau: 108 lao động bất ngờ mất việc