Cty Pouchen Vina xây dựng thang bảng lương mới, nhiều công nhân phản đối

CN Pouchen Vina-Ảnh: N.ĐN
CN Pouchen Vina-Ảnh: N.ĐN
CN Pouchen Vina-Ảnh: N.ĐN
Lên top