Cty Nước sạch Hà Nội: Chăm lo cho NLĐ là chăm lo cho sự phát triển của doanh nghiệp

NLĐ tham gia hoạt động do Công đoàn Cty tổ chức. Ảnh: P.V
NLĐ tham gia hoạt động do Công đoàn Cty tổ chức. Ảnh: P.V
NLĐ tham gia hoạt động do Công đoàn Cty tổ chức. Ảnh: P.V