Cty ngừng hoạt động, người lao động vật vã đòi quyền lợi: UBND tỉnh Bắc Giang vào cuộc

Chị Phạm Thị Lụa - Chủ tịch CĐCS Cty Trường Thành - cung cấp thông tin về vụ việc với phóng viên. Ảnh: QUẾ CHI
Chị Phạm Thị Lụa - Chủ tịch CĐCS Cty Trường Thành - cung cấp thông tin về vụ việc với phóng viên. Ảnh: QUẾ CHI
Chị Phạm Thị Lụa - Chủ tịch CĐCS Cty Trường Thành - cung cấp thông tin về vụ việc với phóng viên. Ảnh: QUẾ CHI
Lên top