Cty ngưng hoạt động, công đoàn giúp hàng trăm công nhân tìm được việc làm mới

LĐLĐ tỉnh Đồng Nai hỗ trợ NLĐ làm các thủ tục chốt sổ BHXH tại một doanh nghiệp vắng chủ tại H.Trảng Bom
LĐLĐ tỉnh Đồng Nai hỗ trợ NLĐ làm các thủ tục chốt sổ BHXH tại một doanh nghiệp vắng chủ tại H.Trảng Bom
LĐLĐ tỉnh Đồng Nai hỗ trợ NLĐ làm các thủ tục chốt sổ BHXH tại một doanh nghiệp vắng chủ tại H.Trảng Bom
Lên top