Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Cty Matrix Vinh: 3.000 công nhân vẫn chưa trở lại làm việc