Vụ Cty CP Chế biến Kinh doanh lương thực - thực phẩm Hà Nội chi trả trợ cấp thôi việc nhỏ giọt cho NLĐ:

Cty lấy lý do chờ cơ quan chức năng hướng dẫn