PHẢN HỒI:

Cty Growfeed Việt Nam khắc phục nợ BHXH cho người lao động

Cty CP Growfeed Việt Nam cam kết khắc phục nợ BHXH để đảm bảo quyền lợi cho NLĐ - Ảnh: P.T
Cty CP Growfeed Việt Nam cam kết khắc phục nợ BHXH để đảm bảo quyền lợi cho NLĐ - Ảnh: P.T
Cty CP Growfeed Việt Nam cam kết khắc phục nợ BHXH để đảm bảo quyền lợi cho NLĐ - Ảnh: P.T
Lên top