Cty đóng tàu Hyundai VN đã thống nhất thỏa thuận tăng lương năm 2021

Công đoàn đại diện cho người lao động và lãnh đạo Công ty TNHH đóng tàu Hyundai Việt Nam ký thoả thuận tăng lương năm 2021. Ảnh:Phương Linh
Công đoàn đại diện cho người lao động và lãnh đạo Công ty TNHH đóng tàu Hyundai Việt Nam ký thoả thuận tăng lương năm 2021. Ảnh:Phương Linh
Công đoàn đại diện cho người lao động và lãnh đạo Công ty TNHH đóng tàu Hyundai Việt Nam ký thoả thuận tăng lương năm 2021. Ảnh:Phương Linh
Lên top