Cty CP Truyền thông đa phương tiện Lasta (TPHCM): Viện cớ khó khăn, chiếm dụng BHXH hơn 5 tỉ đồng