Cty CP Giầy Thượng Đình cần thực hiện nghiêm túc Bộ luật LĐ năm 2012

Ông Văn Tiến Đức - nhân viên đã chấm dứt HĐLĐ năm 2015 đề nghị Cty sớm trả các khoản trợ cấp cho NLĐ đã chấm dứt HĐLĐ năm 2015 như ông. Ảnh: X.T
Ông Văn Tiến Đức - nhân viên đã chấm dứt HĐLĐ năm 2015 đề nghị Cty sớm trả các khoản trợ cấp cho NLĐ đã chấm dứt HĐLĐ năm 2015 như ông. Ảnh: X.T
Ông Văn Tiến Đức - nhân viên đã chấm dứt HĐLĐ năm 2015 đề nghị Cty sớm trả các khoản trợ cấp cho NLĐ đã chấm dứt HĐLĐ năm 2015 như ông. Ảnh: X.T
Lên top