Cty CP giày Sài Gòn đã trả dứt điểm 7 tỷ đồng cho người lao động

NLĐ Cty CP giày Sài Gòn tập trung về Cty để yêu cầu ban giám đốc giải quyết chế độ - Ảnh: L.T
NLĐ Cty CP giày Sài Gòn tập trung về Cty để yêu cầu ban giám đốc giải quyết chế độ - Ảnh: L.T