Cty CP Dệt 19 - 5 Hà Nội: Thỏa thuận chưa xong công nhân đã bị ngừng việc

Bà Nguyễn Thị Thu Hồng - Phó Chủ tịch CĐ Dệt May Hà Nội làm việc với lãnh đạo nhà máy và công nhân Cty CP Dệt 19-5 Hà Nội ngày 12.10. Ảnh: Xuân Trường
Bà Nguyễn Thị Thu Hồng - Phó Chủ tịch CĐ Dệt May Hà Nội làm việc với lãnh đạo nhà máy và công nhân Cty CP Dệt 19-5 Hà Nội ngày 12.10. Ảnh: Xuân Trường