Cty CP Cơ khí Vinh (Nghệ An): 46 lao động mòn mỏi chờ trợ cấp thôi việc

Lên top