Cty CP Chế tạo máy ủng hộ công nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

Hưởng ứng các hoạt động trong Tháng công nhân năm 2019, vừa qua Công đoàn Cty CP Chế tạo máy đã tổ chức trao quà với số tiền 47.370.000 đồng ủng hộ gia đình anh Trần Văn Thắng là công nhân Phân xưởng Cơ khí 1 của Công ty. Ảnh: TKV
Hưởng ứng các hoạt động trong Tháng công nhân năm 2019, vừa qua Công đoàn Cty CP Chế tạo máy đã tổ chức trao quà với số tiền 47.370.000 đồng ủng hộ gia đình anh Trần Văn Thắng là công nhân Phân xưởng Cơ khí 1 của Công ty. Ảnh: TKV
Hưởng ứng các hoạt động trong Tháng công nhân năm 2019, vừa qua Công đoàn Cty CP Chế tạo máy đã tổ chức trao quà với số tiền 47.370.000 đồng ủng hộ gia đình anh Trần Văn Thắng là công nhân Phân xưởng Cơ khí 1 của Công ty. Ảnh: TKV
Lên top