Cty cổ phần phát triển Thương hiệu 24G: Người lao động tố bị bớt xén tiền thai sản

Đến nay, con của chị Trần Thị Toàn đã lớn nhưng chị vẫn chưa nhận được đầy đủ chế độ thai sản. Ảnh: N.V.C.C
Đến nay, con của chị Trần Thị Toàn đã lớn nhưng chị vẫn chưa nhận được đầy đủ chế độ thai sản. Ảnh: N.V.C.C
Đến nay, con của chị Trần Thị Toàn đã lớn nhưng chị vẫn chưa nhận được đầy đủ chế độ thai sản. Ảnh: N.V.C.C
Lên top