Cty cổ phần gạch Granite Nam Định: Trốn tránh bồi thường cho người bị tai nạn lao động