Cty Cổ phần cấp nước Bạc Liêu: Sa thải người lao động thiếu tình người

Cty Cổ phần Cấp nước Bạc Liêu - nơi sa thải người lao động thiếu tình người. Ảnh: Nhật Hồ
Cty Cổ phần Cấp nước Bạc Liêu - nơi sa thải người lao động thiếu tình người. Ảnh: Nhật Hồ
Cty Cổ phần Cấp nước Bạc Liêu - nơi sa thải người lao động thiếu tình người. Ảnh: Nhật Hồ
Lên top