COVID-19 và ảnh hưởng đến người lao động tại khu công nghiệp

Toạ đàm “COVID-19 và ảnh hưởng đến người lao động tại khu công nghiệp”. Ảnh: Hải Anh
Toạ đàm “COVID-19 và ảnh hưởng đến người lao động tại khu công nghiệp”. Ảnh: Hải Anh
Toạ đàm “COVID-19 và ảnh hưởng đến người lao động tại khu công nghiệp”. Ảnh: Hải Anh
Lên top