Công việc nào có tính chất đặc biệt về thời giờ nghỉ ngơi?

Lái xe là công việc có tính chất đặc biệt về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi. Ảnh Nam Dương
Lái xe là công việc có tính chất đặc biệt về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi. Ảnh Nam Dương
Lái xe là công việc có tính chất đặc biệt về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi. Ảnh Nam Dương
Lên top