Ngành đóng tàu lao đao vì thiếu lao động:

Công việc nặng nhọc, thu nhập không cao - khó giữ chân lao động

Ngành đóng tàu công việc nặng nhọc thu nhập không cao khó giữ chân lao động. Ảnh: P.V
Ngành đóng tàu công việc nặng nhọc thu nhập không cao khó giữ chân lao động. Ảnh: P.V
Ngành đóng tàu công việc nặng nhọc thu nhập không cao khó giữ chân lao động. Ảnh: P.V
Lên top