"Công việc của nhân thuỷ nông nên trong danh mục nghề nặng nhọc, độc hại"

Nhiều công nhân thuỷ nông ở Hà Nội làm việc vất vả nhưng đang bị nợ lương gần 3 tháng nay. Ảnh: Việt Lâm
Nhiều công nhân thuỷ nông ở Hà Nội làm việc vất vả nhưng đang bị nợ lương gần 3 tháng nay. Ảnh: Việt Lâm
Nhiều công nhân thuỷ nông ở Hà Nội làm việc vất vả nhưng đang bị nợ lương gần 3 tháng nay. Ảnh: Việt Lâm
Lên top