Công ty YSS thông báo có thưởng Tết, 100% công nhân trở lại làm việc

Công nhân Công ty YSS trở lại làm việc sau khi có thông báo thưởng Tết. Ảnh CTV
Công nhân Công ty YSS trở lại làm việc sau khi có thông báo thưởng Tết. Ảnh CTV
Công nhân Công ty YSS trở lại làm việc sau khi có thông báo thưởng Tết. Ảnh CTV
Lên top