Công ty Yamaha Motor Việt Nam tạm dừng sản xuất để phòng COVID-19

Công nhân viên Công ty Yamaha Motor Việt Nam thực hiện đeo khẩu trang, xịt nước diệt khuẩn trước khi vào làm việc. Ảnh: H.A
Công nhân viên Công ty Yamaha Motor Việt Nam thực hiện đeo khẩu trang, xịt nước diệt khuẩn trước khi vào làm việc. Ảnh: H.A
Công nhân viên Công ty Yamaha Motor Việt Nam thực hiện đeo khẩu trang, xịt nước diệt khuẩn trước khi vào làm việc. Ảnh: H.A
Lên top