Công ty TNHH Điện tử Meiko Việt Nam thưởng Tết cao hơn năm ngoái

Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Điện tử Meiko Việt Nam Phan Thanh Hải (thứ 3 từ trái sang) nhận Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao tặng Công đoàn Công ty vì thành tích xuất sắc năm 2020. Ảnh: Hải Anh
Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Điện tử Meiko Việt Nam Phan Thanh Hải (thứ 3 từ trái sang) nhận Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao tặng Công đoàn Công ty vì thành tích xuất sắc năm 2020. Ảnh: Hải Anh
Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Điện tử Meiko Việt Nam Phan Thanh Hải (thứ 3 từ trái sang) nhận Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao tặng Công đoàn Công ty vì thành tích xuất sắc năm 2020. Ảnh: Hải Anh
Lên top