Công ty TNHH Changshin Việt Nam hỗ trợ 3 tỉ đồng mua vaccine COVID-19

Sở Y tế tỉnh Đồng Nai đã tổ chức lễ tiếp nhận kinh phí mua vacccine phòng chống dịch bệnh COVID-19 do Ban giám đốc và tập thể công nhân viên Công ty TNHH Changshin Việt Nam (H.Vĩnh Cửu) hỗ trợ với số tiền 3 tỉ đồng. Ảnh: Hà Anh Chiến
Sở Y tế tỉnh Đồng Nai đã tổ chức lễ tiếp nhận kinh phí mua vacccine phòng chống dịch bệnh COVID-19 do Ban giám đốc và tập thể công nhân viên Công ty TNHH Changshin Việt Nam (H.Vĩnh Cửu) hỗ trợ với số tiền 3 tỉ đồng. Ảnh: Hà Anh Chiến
Sở Y tế tỉnh Đồng Nai đã tổ chức lễ tiếp nhận kinh phí mua vacccine phòng chống dịch bệnh COVID-19 do Ban giám đốc và tập thể công nhân viên Công ty TNHH Changshin Việt Nam (H.Vĩnh Cửu) hỗ trợ với số tiền 3 tỉ đồng. Ảnh: Hà Anh Chiến
Lên top