Công ty Than Uông Bí hỗ trợ Hà Tĩnh 100 triệu đồng khắc phục lũ lụt 

Đại diện Công ty Than Uông Bí trao hỗ trợ thông qua LĐLĐ Hà Tĩnh. Ảnh: Mai Anh.
Đại diện Công ty Than Uông Bí trao hỗ trợ thông qua LĐLĐ Hà Tĩnh. Ảnh: Mai Anh.
Đại diện Công ty Than Uông Bí trao hỗ trợ thông qua LĐLĐ Hà Tĩnh. Ảnh: Mai Anh.
Lên top