Công ty Quảng An nợ bảo hiểm xã hội kéo dài, Đà Nẵng mạnh tay thu hồi

Ngân sách Đà Nẵng chi trợ giá hơn 60 tỉ đồng nhằm hỗ trợ Công ty Quảng An hoạt động trong nhiều 5 năm qua. Ảnh: HL
Ngân sách Đà Nẵng chi trợ giá hơn 60 tỉ đồng nhằm hỗ trợ Công ty Quảng An hoạt động trong nhiều 5 năm qua. Ảnh: HL
Ngân sách Đà Nẵng chi trợ giá hơn 60 tỉ đồng nhằm hỗ trợ Công ty Quảng An hoạt động trong nhiều 5 năm qua. Ảnh: HL
Lên top