Công ty PouYuen đã trả xong trợ cấp thôi việc cho gần 2.800 công nhân

Các công nhân khu D của Công ty PouYuen nghe thông báo chấm dứt HĐLĐ vào ngày 20.6. Ảnh Đức Long
Các công nhân khu D của Công ty PouYuen nghe thông báo chấm dứt HĐLĐ vào ngày 20.6. Ảnh Đức Long
Các công nhân khu D của Công ty PouYuen nghe thông báo chấm dứt HĐLĐ vào ngày 20.6. Ảnh Đức Long
Lên top