Công ty Phân đạm và hóa chất Hà Bắc tuyên dương các học sinh giỏi con CNVC LĐ

Các học sinh giỏi được lãnh đạo Cty và Công đoàn CN Hóa chất VN trao thưởng. Ảnh: MN
Các học sinh giỏi được lãnh đạo Cty và Công đoàn CN Hóa chất VN trao thưởng. Ảnh: MN
Các học sinh giỏi được lãnh đạo Cty và Công đoàn CN Hóa chất VN trao thưởng. Ảnh: MN
Lên top