Công ty ở Đồng Nai tạm cho 40.000 công nhân nghỉ việc do ca mắc COVID-19

Công ty TNHH Changshin Việt Nam (tỉnh Đồng Nai) đã ra thông báo đến người lao động nghỉ việc tạm thời. Ảnh: Hà Anh Chiến
Công ty TNHH Changshin Việt Nam (tỉnh Đồng Nai) đã ra thông báo đến người lao động nghỉ việc tạm thời. Ảnh: Hà Anh Chiến
Công ty TNHH Changshin Việt Nam (tỉnh Đồng Nai) đã ra thông báo đến người lao động nghỉ việc tạm thời. Ảnh: Hà Anh Chiến
Lên top