Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Công ty Nước sạch Hà Nội: Đầu tư trang thiết bị hiện đại hỗ trợ người lao động