Công ty Môi trường Đô thị Nghệ An hỗ trợ 200 công nhân “3 tại chỗ”

Công nhân Công ty CP Môi trường và Công trình Đô thị Nghệ An được hỗ trợ bám trụ lại thành phố Vinh để bảo đảm vệ sinh môi trường. Ảnh: NH
Công nhân Công ty CP Môi trường và Công trình Đô thị Nghệ An được hỗ trợ bám trụ lại thành phố Vinh để bảo đảm vệ sinh môi trường. Ảnh: NH
Công nhân Công ty CP Môi trường và Công trình Đô thị Nghệ An được hỗ trợ bám trụ lại thành phố Vinh để bảo đảm vệ sinh môi trường. Ảnh: NH
Lên top