Công ty May Minh Hoàng 2 nợ hơn chục tỉ đồng tiền bảo hiểm xã hội

Công ty TNHH May Minh Hoàng 2 nợ tiền bảo hiểm xã hội của công nhân. Ảnh: Thanh Chung
Công ty TNHH May Minh Hoàng 2 nợ tiền bảo hiểm xã hội của công nhân. Ảnh: Thanh Chung
Công ty TNHH May Minh Hoàng 2 nợ tiền bảo hiểm xã hội của công nhân. Ảnh: Thanh Chung
Lên top