Công ty Fomosa Hà Tĩnh tri ân lao động ưu tú, gắn bó lâu dài

Công ty Formosa Hà Tĩnh tri ân người lao động ưu tú và gắn bó lâu dài với công ty. Ảnh: FHS
Công ty Formosa Hà Tĩnh tri ân người lao động ưu tú và gắn bó lâu dài với công ty. Ảnh: FHS
Công ty Formosa Hà Tĩnh tri ân người lao động ưu tú và gắn bó lâu dài với công ty. Ảnh: FHS
Lên top