Công ty dừng hoạt động: Yêu cầu phải trả lương ngừng việc cho NLĐ

Ông Nguyễn Thế Quyết, Chủ tịch Công đoàn các khu công nghiệp Bắc Ninh (hàng trên, thứ 4 từ phải qua) trao quà tới người lao động Công ty TNHH Vesolar bị nợ lương, mất việc làm. Ảnh: Minh Hiểu
Ông Nguyễn Thế Quyết, Chủ tịch Công đoàn các khu công nghiệp Bắc Ninh (hàng trên, thứ 4 từ phải qua) trao quà tới người lao động Công ty TNHH Vesolar bị nợ lương, mất việc làm. Ảnh: Minh Hiểu
Ông Nguyễn Thế Quyết, Chủ tịch Công đoàn các khu công nghiệp Bắc Ninh (hàng trên, thứ 4 từ phải qua) trao quà tới người lao động Công ty TNHH Vesolar bị nợ lương, mất việc làm. Ảnh: Minh Hiểu
Lên top