Công ty dừng hoạt động trước Tết: Cam kết trả lương, thưởng trong ngày 15.1

Người lao động tập trung trước xưởng Công ty Glory ngày 3.1. Ảnh CTV
Người lao động tập trung trước xưởng Công ty Glory ngày 3.1. Ảnh CTV
Người lao động tập trung trước xưởng Công ty Glory ngày 3.1. Ảnh CTV
Lên top