Công ty Du lịch Công đoàn Hà Nội trang bị kiến thức phòng, chống COVID-19

Buổi tập huấn. Ảnh: CĐ HN
Buổi tập huấn. Ảnh: CĐ HN
Buổi tập huấn. Ảnh: CĐ HN
Lên top